En el marc del programa de subvencions a l’ensenyament de l’Ajuntament de Puigcerdà, el Consistori ha aprovat novament, per a aquest curs 2019-2020, concedir un ajut per a llibres i/o material escolar als estudiants d’educació primària.

Els xecs, de 30 euros per alumne i curs, es repartiran els dies 23, 24 i 25 d'octubre de 8.30h a 14.00h a la sala de plens de l'ajuntament.

Per poder rebre aquesta subvenció, cal que els alumnes estiguin empadronats al municipi de Puigcerdà i escolaritzats a l'escola Vedruna, Llums del Nord o Alfons I. A més, també és necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'ajuntament.

El consistori preveu que amb aquesta mesura es veuran beneficiats 462 alumnes de primària, cosa que suposa una despesa total de gairebé 14.000€.

Recordem que, des de fa uns any, l'equip de govern aposta per lliurar a les famílies aquest ajut. Ara es donaran als alumnes de primària i més endavant als de secundària, batxillerat, cicles formatius educació infantil i llar d'infants.