Aquesta tardor torna a engegar un nou cicle de formació per al comerç del Pallars Jussà. Es tracta de dos seminaris encarats a millorar les competències digitals i treure el màxim profit de les eines que ofereix l’entorn web. Ja a la primavera es van fer els dos primers i ara se’n fan dos de caràcter més pràctic.

Els seminaris són gratuïts i s’imparteixen en horari de migdia. El de xarxes socials té una durada de 12 hores i el de Venda online de 8 i es pretén crear un espai comercial atractiu a la xarxa.

Aquests seminaris s’organitzen a través del programa Treball a les 7 comarques, concretament des de la branca de dinamització del comerç local.

Parlen al vídeo: ANNA RITZ, REGIDORA PROMOCIÓ LOCAL TREMP