La Fundació Privada Integra Pirineus ha presentat aquest dimecres al matí el programa de mesures actives d'inserció social i laboral dirigit a les persones que reben la Renda Garantida de Ciutadania.

L'objectiu és millorar aspectes laborals i socials dels 30 participants del programa.

El curs començarà l'1 d'octubre i finalitzarà el 26 de març, i estarà configurat per diversos blocs temàtics.

També hi ha unes formacions obligatòries de tecnologies de la informació i la comunicació, a diferència de les pràctiques que són opcionals.

El programa està cofinançat pel Fons Social Europeu i en Col•laboració amb la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Parlen al vídeo: URGELL ESCRIBÀ, DIRECTORA INTEGRA PIRINEUS - MARIAN LAMOLLA, MEMBRE DEL PATRONAT D'INTEGRA PIRINEUS - MARTA MARTÍNEZ, TÈCNICA ORIENTADORA DEL PROGRAMA MAIS D'INTEGRA PIRINEUS