En el ple del consell comarcal del Pallars Jussà s’ha presentat un nou projecte que s’està duent a terme des de l’ens comarcal a través del programa Treball a les 7 Comarques. Es tracta de donar sortida a terrenys cultivables actualment en desús a la comarca però també a joves que volen introduir-se al sector primari a través d’un Banc de Terres.

D’altra banda, també s’ha aprovat una modificació de la plantilla de personal i una de la relació de llocs de treball del consell comarcal.

I, a petició de l’òrgan gestor del servei de menjador escolar a l’escola Valldeflors, l’AMPA del centre, s’ha aprovat l’augment de 10 cèntims per menú per aquest nou curs.

Parlen al vídeo: JOSEP MARIA MULLOL, PRESIDENT C.C. PALLARS JUSSÀ - JAUME CATALÁN, PORTAVEU CANDIDATURA DE PROGRÉS