L’oupació hotelera durant els mesos d’estiu s’ha situat entre el 70 i el 90% segons estima l’associació d’hosteleria de l’alt urgell.

Durant la festa major, també es van registar dades molt postives per al sector.

Els hotelers preveuen que la tendència en les estades hoteleres es manindrà fins a finals de setembre.

D’aquesta manera, els hotelers esperen poder tancar un bon any.

Parlen al vídeo: MIQUEL ÀNGEL SÀNCHEZ, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’HOSTELERIA DE L’ALT URGELL