El Consell Comarcal de Cerdanya ha aprovat aquest mes el cartipàs per al mandat 2019-2023. Roser Bombardó en serà la presidenta, Albert Piñeira el vicepresident primer, Cristina Rotellà, la vicepresidenta segona i Albert Maurell el vicepresident tercer. Sílvia Bertran i Isidre Chia completaran la Junta de Govern. D'aquests membres, Bombardó, Rotellà i Chia tindran una dedicació del 75% per tal de, com han expressat, 'treballar colze a colze amb l'equip tècnic' de l'administració comarcal.

Amb aquesta aprovació el nou Govern del Consell (Junts-ERC) inicia una nova etapa en què s’han distribuït el conjunt de serveis que ofereix l'ens en sis grans àrees polítiques, com ara Hisenda i Recursos Humans, Turisme Comerç i Consum, Medi Ambient, Educació o Esports.

El Consell també va aprovar el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions ordinàries, que es faran el tercer dimecres dels mesos parells a les nou del vespre, pels consellers que no tenen dedicació. Per cada sessió del ple, els consellers cobraran 76,88 euros; els que formen part de la junta de govern cobraran 250 euros per cada reunió, de les quals en faran entre dues i tres al mes. Per assistir a la Comissió mensual de Coordinació del Govern cobraran 300 euros i a la Comissió Informativa de Seguiment, que es farà cada dos mesos, cobraran 61 euros. Finalment l'assistència a la Comissió Especial de Comptes anual representarà un import de 61 euros. A banda, s'ha establert una retribució als grups polítics de 30 euros mensuals per cada conseller.

Pel que fa al càrrec de gerent de l'ens comarcal, s'ha nomenat Carol Nabau.

Tots els acords del ple es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica en compliment de la Llei de Transparència.