L'hospital de Cerdanya segueix sumant pacients francesos. Segons l'informe d'activitat i el tancament econòmic de l'exercici 2018, cada vegada són més els usuaris de Cerdanya Nord i Capcir que utilitzen el centre sanitari transfronterer. La direcció del centre considera especialment positius els increments sostinguts en serveis com ara Consultes externes (a on la presència de públic francès puja del 10% al 13%) hospitalització (del 23% al 26%) o parts (del 24% al 36%). L’augment constant de pacients de l'altra banda de la frontera és, de fet, un dels seus principals objectius estratègics.
Pel que fa a les xifres generals d'activitat, també s'han incrementat respecte el 2017, sobretot en diagnòstic per imatge, amb 37.573 proves (un 12% d’increment). Altres serveis han tingut increments d’activitat de l’11% respecte de l’any anterior, com ara cirurgia, amb 1.158 intervencions o hospitalització amb 2.335 altes. Les consultes externes d’atenció especialitzada han pujat un 10%, amb 33.361 visites i s’han fet  28.849 atencions a urgències (un 7% més que l’any anterior). Els 151 parts son també un nombre superior (del 6%) en relació al 2017.
Quant a indicadors econòmics, el centre obté un resultat en positiu de 532.658€, sobre el pressupost de 20 milions anuals que té assignat des de l’inici de l’activitat.
Pel que fa a millores qualitatives, durant l'any passat s’han consolidat aliances estratègiques amb centres de referència, com la establerta amb l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, que ha permès estabilitzar el servei de pediatria i que s’estendrà amb tota probabilitat a d’altres àrees de l’activitat hospitalària a la Cerdanya. També durant 2018 s’han iniciat projectes i col·laboracions que es materialitzaran durant el 2019 com ara l’ampliació dels serveis de Salut Mental.
Una altra fita del 2018 a l’Hospital de Cerdanya ha estat l’obtenció de l’acreditació del CatSalut, amb una taxa de compliment d’estàndards del 88,16% . L’Hospital també ha assolit bons resultats de l’enquesta de satisfacció del client (PLAENSA) del Catsalut, amb puntuacions lleugerament per damunt de la mitjana de Catalunya.