Com cada juliol, un grup d'arqueòlegs i d'estudiants d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona es desplacen fins al Castellot de Bolvir per continuar les excavacions que permeten poc a poc anar descobrint com era aquest jaciment iberoromà. Enguany els treballs es concentren en tres zones: a l'interior de l'assentament, on hi ha restes de les tres fases Ibèrica, Republicana i Medieval, com sitges o un pou cisterna de més de 10m de profunditat, a la muralla ibèrica d'accés al jaciment i a la muralla que l'envolta, la qual possiblement sortirà a la llum en la seva totalitat.

La campanya d'excavacions dura 3 setmanes i en total hi participen una quarantena d'estudiants en pràctiques. L'impulsa i finança l'ajuntament de Bolvir i està inclosa en un projecte d’investigació de la UAB, la qual també aporta part dels recursos econòmics a través d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya.

En campanyes anteriors han aparegut diferents objectes i materials de la fase antiga del jaciment, com ara ceràmica, ganivets o anells. També s'ha confirmat diferents usos que ha tingut el Castellot al llarg de la història, com ara un ús militar durant la guerra civil.

El Castellot de Bolvir és un dels pocs poblats ibèrics localitzat al Pirineu i el més important dels ceretans localitzats fins avui. La seva primera ocupació es data, a priori, del s. IV aC hi pertanyen tan estructures de caire comunal com espais i elements domèstics.

Parlen al vídeo: JORDI MORERA, CODIRECTOR EXCAVACIONS CASTELLOT BOLVIR