res alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida, la UEC, de Puigcerdà han obtingut aquest divendres el graduat d'Educació Secundaria, en una acte organitzat a la sala de plens de l'ajuntament. Els estudiants i les famílies, acompanyats dels seus professors, han recollit el títol de les mans de l'alcalde Albert Piñeira, qui ha destacat la importància de tenir aquest servei adreçat als alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Tant els estudiants com les seves famílies han tingut paraules d'agraïment al professorat, en especial a la seva tutora, Anna Magro.

La Unitat d’Escolarització Compartida és un servei que consisteix en un espai alternatiu on cursar temporalment l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Està adreçat a alumnes de 3r i 4t curs d’ESO que tenen dificultats per seguir el ritme d’aprenentatge en una aula convencional, ja sigui per motius d’actitud incorrecta, manca d’assistència o molt baix rendiment. A la UEC de Puigcerdà, situada a l'antic edifici dels mestres de la plaça del Call, hi han actualment 7 alumnes inscrits.

Parlen al vídeo: QUIM - JOAN - CRISTINA ABRIL, MARE D'EN JOAN