L’Hospital de Cerdanya rebrà una ajuda per resoldre una dificultat d’ordre administratiu amb que es troba en el dia a dia: el reconeixement dels títols dels professionals d’un país per part de les autoritats de l’altre. Aquest procés, que és un requisit previ perquè metges i infermers puguin treballar a les dues bandes de la frontera, és sovint llarg i feixuc.

Amb un sistema ràpid o simplificat de reconeixement mutu de títols es podria facilitar l’exercici professional a les dues bandes, millorant així l’atractivitat de l’Hospital i d’altres centres del territori de la Cerdanya i el Capcir, que sovint es troben dificultats per trobar personal que vulgui treballar al centre.

Es tracta d’una ajuda, doncs, material, en forma de suport per part d’experts en la matèria, que compten amb l’homologació de les autoritats europees.

L’ajuda europea correspon a la segona convocatòria del programa B-Solutions, promogut per la Direcció General per a les polítiques regionals i urbanes (DG-REGIO) de la Comissió Europea i que és gestionat per l’Associació de Regions Frontereres Europees.

L’Hospital de Cerdanya és també beneficiari d’una ajuda de la primera edició d'aquest programa: El projecte “Quan les urgències esborren fronteres” que busca coordinar els sistemes d'emergències perquè puguin actuar a banda i banda del Pirineu.