La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts la primera convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris. Aquest any hi destinarà 200.000 euros, que s’adreçaran als 131 ajuntaments de les comarques gironines de mil habitants o menys i que, en general, són els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. Més endavant, s’estudiarà la conveniència d’ampliar aquesta convocatòria a ajuntaments amb més població.

L'ajut s'ha de destinar a construccions, rehabilitacions, reparacions o millores en cementiris, que oscil·lin entre els 5000 i els 50.000 euros. Les sol·licituds es poden fer fins al 31 de juliol.

En el marc del Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, la Diputació també ha programat a Girona, per al 12 de juliol vinent, una jornada formativa sobre la normativa, el model de reglament elaborat per la mateixa corporació i la doctrina relacionada amb la gestió de cementiris i serveis funeraris.

Aquest pla va néixer de la voluntat política de d’elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris a les comarques gironines. A més, també es va fer evident l’objectiu de la Diputació d’ajudar els ajuntaments a garantir la prestació d’uns serveis funeraris i de cementiri de qualitat i a gestionar-ne les dificultats sobrevingudes, com, per exemple, les relacionades amb els nínxols de titularitat desconeguda.