La Delegació del Pirineu de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha organitzat a la aquest dissabte a la Seu d’Urgell l’activitat “El Parc Olímpic del Segre. La transformació del riu a la Seu d’Urgell (1982-1992)”. A les 11 del matí s’ha inaugurat al Centre Cívic el Passeig l’exposició “La transformació del riu a la Seu d’Urgell (1982-1992)” amb l’explicació a càrrec de l’enginyer de camins Ramon Ganyet . Ha fet una aproximació als projectes d’obres de la canalització del riu, la reparcel·lació, el sanejament d’aigües residuals i accessos, el parc urbà i l’edifici de serveis. Posteriorment, els assistents han visitat el Parc Olímpic del Segre amb una explicació sobre la gestió esportiva i econòmica del Parc del Segre, a càrrec del seu gerent Francesc Ganyet. Justament, aquest equipament ha acollit ja diumenge la segona matinal esportiva, organitzada per Jocs sense Fronteres. Els diners recollits en l’activitat, dirigida a infants de 0 a 15 anys, es destinaran a causes benèfiques.