La Diputació de Girona subvencionarà aquest any amb 2.009.066,6 euros la promoció i el foment de l’activitat física a les comarques gironines. Bona part d’aquest import es destinarà als municipis. Els ajuts es vehiculen per mitjà de quatre programes i s’adrecen a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius i centres educatius. De fet, aquest import no és el definitiu, ja que encara hi ha subprogrames pendents de resoldre i, per tant, la xifra final total serà més alta.

Així, doncs, la diputació atorgarà 7000 euros a Cerdanya per a programes municipals de foment de l'esport, 3400 euros per l'organització de dos esdeveniments esportius i més de 21.000 euros per a la millora de 4 equipaments.

Pel que fa al suport a l' esport base, la diputació de Girona destinarà uns 10.000 euros a 7 entitats de la comarca. I en l'àmbit de l'esport de competició, Cerdanya rebrà 35.000 euros per a dues entitats, una d'elles el Club Gel Puigcerdà.

La diputació també tindrà en compte els consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport. En aquest àmbit, els Jocs Emporion, que fa pocs dies van tenir lloc a Cerdanya, Garrotxa i Ripollès, es consoliden com la gran festa de l’esport escolar a les comarques gironines. En el cas de Cerdanya, l'ens provincial atorgarà uns 6.000 als consells cerdans.

En el cas del programa 'Neda a l'escola', l'ens destinarà ajuts a 283 nens i nenes de Cerdanya, el que representa un total de 5.700 euros.