Al llarg dels anys, les oficines de turisme han fet una evolució. Han passat de ser espais de gestió d’informació a intervenir directament amb l’organització d’experiències.

A més les oficines de turisme són moltes vegades punt d’enllaç entre els diferents agents turístics que operen en un territori. Precisament La Pobla de Segur, que fa poc ha estrenat l’estació d’esports i natura del Pirineu que acull l’oficina de turisme però també és un espai on el visitant rep els primers inputs de les activitats que pot desenvolupar i combinar.
També és important la relació entre equipaments turístics per aquest motiu s’organitzen les Jornades de les Oficines de Turisme de Catalunya, que enguany han celebrat la 25a edició a La Pobla.

A la trobada van participar una cinquantena de tècnics d’arreu del territori català i es va donar a conèixer diferents espais vinculats als projectes turístics de la zona.

Parlen al vídeo: OCTAVI BONO, DIRECTOR GENERAL DE TURISME DE CATALUNYA