El consell comarcal del Pallars Jussà ha organitzat la primera jornada de formació en matèria d’igualtat LGBTIQ dirigida a tot el personal de les diferents administracions públiques. La idea és aplicar una mirada transversal sobre la igualtat de tracte i no discriminació vers aquest col·lectiu i garantir-ne els drets des de tots els serveis que atenen a la ciutadania a la comarca.

A més amb aquestes formacions també es dona coneixements per incloure la diversitat afectiva-sexual en els tràmits administratius i es promou la visibilització de la diversitat en les accions que es realitzen des d’aquests serveis.

El Pallars Jussà compta amb una persona responsable del serveis d’atenció integral, obert a tota la població.

Parlen al vídeo: REGINA CAIROL, responsable del SAI dels Serveis Territorials de Lleida