Més de la meitat de les reclamacions de consum a la demarcació de l'Alt Pirineu i Aran es resolen per la via de la mediació o de l'arbitratge, concretament un 58%. És una de les dades que recull la Memòria del 2018 de l'Agència Catalana del Consum, que s'ha presentat aquest dilluns a la seu del Consell Comarcal de Cerdanya. En total, l'agència va rebre 256 reclamacions, un 3,52% més que les registrades 2017. El sector de les telecomunicacions i internet representa un 36,2% de les reclamacions i supera per primer cop els serveis de subministrament bàsics, que sumen prop del 18%. L'organisme va atendre, a més, 1.130 consultes, un 14,2 per cent menys que durant el 2017. També en aquest cas, els serveis de telecomunicacions i internet són l'àmbit amb més consultes, un 33%.

Des de l'agència aposten fermament per a la via de la mediació per resoldre aquest tipus de reclamacions.

La directora de l'Agència ha assenyalat també que l'objectiu és que l'índex de resolució per la via de la mediació i arbitratge vagi en augment en els proper anys i seguir treballant perquè més empreses s'adhereixin al sistema arbitral de Consum de Catalunya. Actualment a l'Alt Pirineu i Aran hi ha 250 establiments adherits.

Per altra banda, l'any passat es van fer 11 denúncies de consum a la demarcació, un 8,33% menys que el 2017.

S'ha aprofitat la presentació d'aquests resultats per mostrat alguns dels articles alertats o retirats del mercat. En total, a Catalunya van ser més de 3000 alertats i més de 24.000 retirats. La majoria d'aquests articles són joguines i productes relacionats amb els infants.

Parlen al vídeo: ELISABETH ABAD, DIRECTORA AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM