L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà convoca el XXIV Premi Literari de narrativa. El guardó està destinat a distingir una obra de narració original i inèdita, escrita en llengua catalana i que no hagi guanyat cap altre concurs. L’extensió mínima és de 10 folis i màxima de 20 folis, amb el tipus de lletra “Arial” i una mida de 12 punts, amb 30 ratlles per foli i un interlineat de 1,5 punts.

Cada autor només podrà presentar una obra, per quintuplicat sense signar i amb pseudònim, juntament amb un sobre tancat amb les dades personals

El termini per a al presentació de treball és el 31 de maig. Els guanyadors es coneixeran el 13 de juliol, durant la setmana cultural del Roser. El primer premi està dotat de 1000 euros, el segon de 550 i els tres finalistes rebran 150 euros.

Com és habitual, l'ajuntament publicarà l'any que ve un llibre amb els textos guardonats.