El Parc Natural de l’Alt Pirineu du a terme aquests dies les Segones jornades de recerca. Un espai on s’exposa els diferents treballs d’investigació i les seves descobertes durant els 15 anys de recerques al Parc Natural.

Precisament s’ha posat èmfasi en què el paisatge evoluciona a partir de la combinació dels sistemes natural, socioeconòmic i cultural.

Un fet bàsic i necessari i que l’important és que se’n faci una bona gestió. No s’ha de veure la presència de l’home com algo negatiu, sinó com una cosa natural i treballar-ho de forma sostenible.

També s’ha destacat que el Parc Natural de l’Alt Pirineu treballa conjuntament amb els diferents agents del territori i que als 10 anys de la seva creació el territori va fer una aposta ferma per ampliar-ne la superfície.

Parlen al vídeo: FERRAN MIRALLES, DIRECTOR GENERAL POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL - ALBERT PELACHS, MEMBRE DEL GRAMP DE LA UAB