La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’execució de tres projectes de conservació, protecció i foment del patrimoni natural i cultural que impulsa la Diputació de Lleida, a través el Patronat de Promoció Econòmica, amb el suport del programa FEDER. Es tracta dels projectes ‘Camins tradicionals dels Pirineus’, ‘Camí de Sant Jaume. Xarxa de patrimoni’ i ‘Paisatges de Ponent’, que representen una inversió a realitzar entre 2020 i 2021 de 7.751.190,83 € i una captació de 3.875.595,43 € provinents del FEDER.

Cadascun dels projectes té les seves característiques i zones d’influència específiques. Concretament ‘Camins tradicionals dels Pirineus’ –que compta amb un pressupost de més d’1,6 M€– té incidència a les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, la Noguera i el Conselh Generau d’Aran. Consisteix en la creació d’una xarxa de senders a partir de camins tradicionals que ha de permetre vertebrar les rutes de senderisme a les comarques pirinenques amb les rutes de França, Girona, Barcelona i Osca, tot dinamitzant l’economia d'aquesta zona. L’ajut del fons FEDER és de 802.931,10 €.

Pel que fa a ‘Paisatges de Ponent’, es durà a terme 33 accions de conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics dels municipis motor. Aquest projecte compta amb un pressupost de 3,8 M€, dels quals 1,9 M€ surten d’aquests ajuts.

I, pel que fa al projecte ‘Camí de Sant Jaume. Xarxa de patrimoni’, s’impulsa el Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs. Aquest projecte té un pressupost de 2,3 M€, i els ajuts europeus són d’1,1 M€.

A més, s’han aprovat 4 projectes presentats per diversos consells comarcals pirinencs, amb una inversió aproximada de 4 M€ i la captació d’uns 2 M€ del FEDER. Entre ells, hi ha la millora de l'eficiència energètica i gestió d'enllumenat i edificis públics de l'Alt Urgell o la valorització del Patrimoni cultural i natural de Cerdanya.

En els darrers quatre anys, el Patronat de Promoció Econòmica i la Diputació de Lleida ha aconseguit el finançament de 7 projectes amb fons FEDER amb una inversió associada en desenvolupament econòmic local i innovació de 21.410.062,79 €, i una captació de 10.705.031,39 € de fons provinents del FEDER.

Amb l’assoliment d’aquests ajuts europeus, la Diputació de Lleida vol impulsar diverses iniciatives pel territori per tal de conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos, de manera que es fomenti el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.