Les obres de construcció de la rotonda a la sortida nord d’Oliana ja han començat a caminar. Un dels primers passos que calia fer era desviar part de la línia elèctrica que passa per la zona, per tal de poder-hi construir el futur punt giratori. Els darrers dies, Endesa ja ha començat a instal·lar les noves torres que permetran fer aquesta desviació, i un cop acabi, ja es podran iniciar els treballs. Aquests tenen un termini d’execució de 7 mesos i un pressupost de 516.000 euros. L’obra és molt reclamada pel municipi, ja que permetrà millorar l’accés i la sortida del polígon industrial i de la carretera de la Valldan.