El Geoparc Conca de Tremp-Montsec ha acordat en l’assemblea general recolzar les al·legacions presentades per l’Associació de Veïns i Veïnes de Lo Pedrís de Baix Pallars a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya sobre la sol•licitud d’un permís d’investigació minera a Baix Pallars.

També es demana que qualsevol actuació que es faci al territori s’informi degudament i es busqui consens.

Si bé el Geoparc no té opinió vinculant en aquests aspectes i no és una figura legal de protecció, sí que vetlla per la conservació del patrimoni de tot tipus dins de la seva zona i aposta per un desenvolupament sostenible del territori.

Parlen al vídeo: JOAN UBACH, PRESIDENT GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC