La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya ha aprovat inicialment per segon cop el Pla director urbanístic i aeroportuari (PDUA) de l’aeròdrom de la Cerdanya. La nova proposta de PDUA ordena l’àmbit, el racionalitza i redueix de forma molt considerable les previsions de creixement contingudes al document anterior aprovat inicialment l’any 2015.

El nou document blinda l’aeròdrom contra qualsevol ampliació de superfície i emfasitza la protecció del paisatge ceretà. Així, es rebaixa la categoria aeroportuària de la instal·lació, que passa de 2B a 1B, que només permet aviació privada i no precisa d’allargament de la pista actual.

En la mateixa línia, es redueix la superfície qualificada com a sistema aeroportuari, passant de les 43,6 hectàrees de l’anterior document a les 25 del pla actual. El sostre edificable total dins del recinte també passa dels 25.326 m2 que es preveien als 6.976 m2, sumant tant les construccions actuals com les futures. Se suprimeix, a més, l’ús residencial complementari i també l’escola de vol que preveia l’anterior document.

Altres 37 hectàrees queden situades fora del recinte de l’aeròdrom i es qualifiquen com a zona de protecció del paisatge, on no es permetrà cap edificació i se’n garantirà l’ús públic.

A partir d'ara, el document està obert el període d’informació pública, perquè la ciutadania interessada hi pugui formular al·legacions. Així mateix, es deroga l’antic pla director aeroportuari aprovat el 2006.

Recordem que fa només uns dies el pla es va presentar a Urtx, on els alcaldes implicats van mostrar-'hi a favor.