Aquesta setmana han començat les classes teòriques de l’onzena edició de l’Escola de Pastors de Catalunya. Una edició que ha comptat amb 35 sol·licituds entre les quals s’ha seleccionat 15 alumnes. Des d’aquest dilluns i fins al 12 d’abril, i durant 4 setmanes dels mesos de maig, juny, juliol i setembre els alumnes agafaran els coneixements bàsics per tal de poder desenvolupar–se dins de la pagesia i així promoure el relleu generacional dins del sector. Enguany hi ha hagut un canvi d’emplaçament de les classes teòriques, ja que es fan a Llagunes i entre els alumnes hi ha un gran nombre de dones, 7 concretament, i 8 homes. La majoria dels alumnes volen enfocar el seu futur a la producció lletera de cabres i ovelles, i des de l’escola es promou la producció ecològica i amb alimentació de pastura natural.
Cal remarcar que el 61% dels alumnes que han passat per les anteriors edicions estan vinculats al sector i l’Escola creix desenvolupant altres projectes vinculats a la dinamització de l’espai pastoral pirinenc o als espai test agraris.