El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha informat que des del 15 de març i fins al 15 d’octubre no es pot fer foc en terreny forestal sense autorització. Aquesta mesura vol prevenir els incendis forestals, durant l'època més calorosa i seca de l'any.
Així doncs, està prohibit encendre foc a les àrees forestals (tant si estan poblades d’arbres com si no) i a la franja de 500 metres que les envolta. El departament subratlla que no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del propi departament. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres de relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.