Aquest 2018 ha crescut el nombre de persones que utilitzen el servei de Teleassistència a la demarcació de Girona. Aquest servei públic, que presta Dipsalut amb col·laboració amb ajuntaments i consell comarcals, ha acabat l'any amb 8.777 usuaris, és a dir, 1355 persones més que l'any anterior.

El perfil majoritari d’usuari continua essent el d’una dona, més gran de 80 anys, que viu sola i gaudeix d’un nivell d’autonomia personal mitjà i no necessiten ajuda tècnica o professional per dur a terme les activitats quotidianes. Només l'1,3% té reconeguda una discapacitat física, psíquica o sensorial.

El servei de teleassistència s’ha prestat a persones residents a 8.153 llars de 215 municipis gironins. Durant el 2018, el Centre d’Atenció del servei s’ha gestionat prop de 263.000 trucades, és a dir, 34.300 més que l’any 2017. D’aquestes, 191.000 han estat realitzades pels treballadors a les persones usuàries, per fer-los el seguiment. 67.800 les han dut a terme els usuaris, sigui amb el penjoll de teleassistència o des del terminal que tenen instal·lat al domicili.

La memòria anual del servei indica que s’ha atès un total de 6.927 emergències arreu de la demarcació; 145 més que el 2017.
Pel que fa a visites domiciliàries, se n’ha dut a terme prop de 13.000. La majoria d’elles, per fer el seguiment rutinari dels usuaris.