Un total de 22 joves estan actualment treballant en ens públics i entitats sense ànim de lucre al Pallars Jussà dins del programa Garantia Juvenil. Són joves amb estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior amb contractes de pràctiques de 6 mesos i que desenvolupen tasques relacionades amb la seva formació.

La finalitat és millorar la seva ocupabilitat introduint-los a la pràctica laboral per la qual s’han format i que aquesta oportunitat els serveixi per formar part del mercat laboral d’una forma estable i duradora, al mateix temps que la comarca es garanteix joves establerts a la zona.

Precisament hi ha casos en què el jove s’ha incorporat al lloc de treball.

Fins i tot hi ha joves que han apostat per un canvi de vida que han pogut fer a través del programa Garantia Juvenil.

Els joves contractats tenen entre 16 i 29 anys, i dels 22 joves, 19 estan a l’administració pública i 3 en entitats sense ànim de lucre del Pallars Jussà.

Parlen al vídeo: VICTÒRIA MONSÓ, AJUNTAMENT DE TREMP - MARIA PILAR CASES, REGIDORA EDUCACIÓ TREMP I VICEPRESIDENTA CC PALLARS JUSSÀ - ROSA MARIA COLOMINA, TÈCNICA COMUNICACIÓ C.C. PALLARS JUSSÀ - PAU FALCÓ, C.C. PALLARS JUSSÀ