El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha començat a fer efectiu el pagament dels imports corresponents al 43% de l’ajut a les Zones amb limitacions naturals de la campanya 2018, en concepte de bestreta. En aquest sentit, a l'Alt Pirineu i Aran, el DARP ha resolt pagar 863 expedients per un import total d'1.545.362 euros.

Per comarques, al Pallars Jussà s'han tramitat 291 expedients, a l'Alt Urgell 180, a Cerdanya han estat 170, 141 expedients corresponen al Pallars Sobirà, 61 a l'Alta Ribagorça i 20 a l'Aran.

El DARP continua, d'aquesta manera, efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. Aquest ajut està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament per al conjunt de Catalunya és de 4.779.776,24€.

L'objectiu dels ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als/a les agricultors/es que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en aquest tipus de zones. Aquest pagament es farà efectiu a 4.952 beneficiaris de 35 comarques de Catalunya.