Aquest començament d’any el consell comarcal de l’Alta Ribagorça ha estrenat les noves dependències i la redistribució de departaments després de finalitzar les obres d’ampliació que s’han dut a terme els darrers mesos i que ha permès adequar els espais sobretot de serveis socials i eliminar les barreres arquitectòniques.

El fet d’ubicar els serveis socials en despatxos individualitzats fa que l’usuari rebi una atenció molt personalitzada. També s’ha fet una reorganització dels diferents departaments per millorar el funcionament i les relacions entre ells. Gerència, intervenció i finances s’ha agrupat en una mateixa planta i turisme s’ha desplaçat fins a la planta baixa per tal de fer-ho molt més accessible i visual i s’ha senyalitzat des de l’exterior.

Parlen al vídeo: JOSEP LLUÍS FARRERO, PRESIDENT C.C. ALTA RIBAGORÇA