Justament, aquesta demanda per municipalitzar la UEC arribarà al ple de l’Ajuntament que se celebrarà aquest divendres al vespre. Tots els grups municipals hi han presentat mocions al respecte. Dues d’elles, la que presenten Compromís i la CUP, defensen exactament el mateix que es demana des de la plataforma: la resolució del contracta entre el departament d’Educació i l’empresa, i la posterior municipalització del servei, seguint els terminis establerts per la Generalitat.

Des de l'equip de govern, mentrestant, han presentat una altra moció on demanen que el Departament d'Eduació obligui a l’empresa a complir les obligacions que té per contracte. En cas que reiteri aquest incompliment llavors sí que veuria bé municipalitzar el servei.

Per la seva banda, en la seva moció, Esquerra insta al Departament a establir els mecanismes de control necessaris per tal de vetllar pel compliment dels acords signats en el contracte. En cas que es mantingui aquest incompliment, demanen que es resolgui el contracte amb l’empresa, però no fan referència a una possible municipalització.

Parlen al vídeo: JOAN BARRERA, REGIDOR COMPROMÍS PER LA SEU - ALBERT BATALLA, ALCALDE DE LA SEU D’URGELL