El Consell Comarcal de Cerdanya busca dues persones que s'encarreguin d'impulsar dos nous projectes relacionats amb l'ocupació juvenil. Una d'aquestes places vacants és la d'un orientador-a del programa Singulars, del SOC, que tutoritzarà i coordinarà l'acció de formació professionalitzadora d'un grup d'entre 15 a 20 joves amb l'objectiu de facilitar-los la inserció al món laboral.

En aquest cas, els requisits són tenir una titulació universitària de l'àmbit social, com psicologia, pedagogia o educació social, o un cicle formatiu de grau superior d'integració social. També cal estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació.
Pel que fa a l'altre plaça vacant, en aquest cas és per a una persona tècnica referent d'ocupació que acompanyi els joves des del sistema educatiu fins al món laboral i ho faci de manera coordinada amb els diferents agents de la comarca que treballen amb aquest col·lectiu.

Els requisits per poder accedir a la plaça de referent d'ocupació són tenir una titulació universitària de l'àmbit social, una formació complementària relacionada amb l'ocupació, ensenyament o joventut i experiència laboral. I també, en aquest cas, cal estar inscrit al SOC.
Els interessats han d'adreçar-se a una oficina del SOC. El procés de selecció dels candidats es portarà a terme en els propers dies i la incorporació serà immediata. En ambdós casos, la durada del contracte és de 12 mesos.

Parlen al vídeo: NEUS BARALDÉS, TÈCNICA JOVENTUT CONSELL COMARCAL CERDANYA