El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesa i alimentació ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l’ajut de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya, per un valor de 43.541 euros i també ha lliurat els ajuts de Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat, amb una quantitat de 39.076 euros.
Els ajuts de millora i foment de prats i pastures es reparteixen entre 47 beneficiaris de deu comarques; és a dir, una mitjana de prop de 1.000 euros per beneficiari. En el cas de Cerdanya s’han beneficiat 6 expedients amb un valor total de 6747 euros, mentre que a l'Alt Urgell han estat 9 amb un valor d'uns 11.250 euros. Als dos Pallars l'ajut ha arribat a 5 expedients, que sumen uns 4.400 euros.
Pel que fa als ajuts per a la protecció del paisatge i la biodiversitat, s'han repartit entre 18 beneficiaris de 7 comarques. Cerdanya ha rebut 7611 per a 3 expedients, l'Alt Urgell 1093 euros per un expedient i all Pallars Jussà han estat 4 beneficiaris, que sumen uns 9.440 euros en total.
Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista i cofinançats pels fons europeus FEADER, tenen per objectiu fomentar la introducció o continuació de mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica.