La comunitat educativa del Pallars Jussà disposa enguany de més de 120 activitats dins del Pla comarcal d’educació. Es tracta d’activitats que els centres educatius poden elegir i que es fan totes dins de la comarca amb la finalitat de donar a conèixer als alumnes el patrimoni del seu entorn més immediat.

Dins de les activitats hi ha diverses novetats, entre els quals destaquen les que estan relacionades amb el patrimoni geològic i el Geoparc de la zona, però en trobem moltes més.

Es compta amb activitats adequades per als diferents cursos i relacionades amb diferents matèries amb la idea que es pugui realitzar a l’aula un treball previ i posterior a la realització de l’activitat. També hi ha activitats transversals, tant per primària com per secundària.
El consell comarcal subvenciona a més a cada centre un nombre de desplaçaments per realitzar activitats.
El Pla comarcal d’educació també compta amb activitats adreçades a professorat i a pares i mares d’alumnes.

Parlen al vídeo: VICTÒRIA XIFRÉ, DIRECTORA DEL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PALLARS JUSSÀ