L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja ha finalitzat la segona fase de cobriment d'escocells dels arbres de l'avinguda del Salòria. Concretament s’ha actuat en aquells situats entre el carrer de Joaquim Viola i la rotonda de l'avinguda de les Valls de Valira. 
En total s'han tapat 164 escocells amb grava de cantells rodons coberta per una resina especial que permet que el conjunt sigui permeable a l'aigua. El cobriment dels escocells dels arbres té com a objectiu anivellar-los a la mateixa alçada de la vorera per tal d'afavorir una mobilitat dels vianants més segura i a la vega evitar brutícia. 

Recordem que fa un any, l'Ajuntament de la Seu ja va tapar 298 escocells d'arbres situats a l'avinguda Pau Claris i a la part sud de l'avinguda del Salòria.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, TINENT D’ALCALDE D’URBANISME