En la sessió de les jornades sobre el Pirineu, nous reptes i propostes vertebradores duta a terme Sort s’ha tractat la problemàtica del Pirineu per accedir als serveis públics que requereix actualment la societat i com això afecta de manera directa al despoblament que sofreix la zona. La peculiaritat del Pirineu de població dispersa en petits nuclis i les comunicacions entre ells i els gran nuclis de població fa que s’hagi de tenir unes polítiques de serveis específiques pel territori.

Durant la jornada també s’ha dut a terme una taula rodona amb diferents experiències del territori per definir quines iniciatives i plans mantenen la sociabilitat pirinenca en tots els seus àmbits, tant d’administració pública, l’atenció a col·lectius necessitats com noves fórmules pel manteniment dels petits nuclis.

Aquestes són algunes de les iniciatives tan públiques com privades que es duen a terme al territori i que han de ser l’inici per consolidar un serveis públics adequats i evitar el despoblament al Pirineu. Finalitat per la qual treballen plegats els diferents ens locals i comarcals i la Diputació de Lleida.

Parlen al vídeo: RAMON MORELL, UNIVERSITAT DE LLEIDA - ENRIC BERGADÀ, SECRETARI AJUNTAMENT DE RIALP - VICTOR BAYARRI, DIRECTOR CONSULTORIA SOCIAL ALTER CIVITES - JOSEP PLASENCIA, PROJECTE ENVALL COOPERATIVA