El consell comarcal del Pallars Jussà i l’Institut de Tremp signaran un conveni en el qual l’equipament educatiu cedeix uns espais al consell comarcal per seguir implementant el servei d’intervenció socioeducativa per a menors en risc social. Aquest programa ja fa temps que es du a terme, i també contempla allargar aquestes activitats durant l’estiu.

En aquest cas, hi ha un conveni amb l’equipament de la Generalitat, el Casal de la Gent gran, on se’ls ofereix dinar a l’estiu.
Des del servei d’intervenció socioeducativa per a menors en risc social s’organitzen activitats diverses per als infants però també se’ls incorpora a les activitats extraescolars que es duen a terme, durant l’estiu, per exemple, participen als casals.

Parlen al vídeo: CONSTANTE ARANDA, PRESIDENT C.C. PALLARS JUSSÀ