Segons es desprèn de l’anuari econòmic comarcal del BBVA d’enguany l’Alt Pirineu ha crescut per sota de la mitjana catalana. Si bé la mitjana catalana ha tingut un creixement econòmic del 3.3%, l’Alt Pirineu només del 2.7%. I en el cas concret de l’Alt Urgell aquest creixement encara ha estat inferior, de l’1,5%, la indústria i el sector terciari són els que han crescut més en aquesta comarca, mentre que el sector primari està en decreixement. En canvi l’Alta Ribagorça ha crescut un 3,2% i es destaca el creixement del sector serveis. Per la seva banda, la Cerdanya ha superat el creixement mitjà de Catalunya, arribant al 4% i sobretot en destaca el sector industrial que crescut un 5%. El Pallars Jussà ha tingut un creixement molt més moderat i inferior a la mitjana pirinenca amb un 1,6%, però el sector de la construcció ha tingut una forta expansió amb un 5,4%. En canvi, el Pallars Sobirà ha igualat el percentatge de creixement de la mitjana pirinenca amb un 2,7% i on destaca l’augment en el sector terciari.
El decreixement del sector primari ha estat general a les comarques pirinenques i fins i tot ha arribat a valors negatius d’un 10% al Pallars Jussà o d’un 8% a la Cerdanya. D’altra banda, el sector terciari ha augmentat considerablement en totes les comarques.