Les comarques pirinenques podrien tenir la meitat de neu l'any 2050. És una de les conclusions del primer informe de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, un organisme que aglutina els treballs de més de 100 experts de tot l'àmbit del Pirineu. L'estudi alerta que a les cotes més baixes la neu patirà una reducció notable i que el seu temps de permanència es podria reduir al voltant d'un mes.

Més enllà de les projeccions, l'informe posa de relleu algunes dades ja contrastades: entre el 1960 i el 2010 el nombre de dies que no són esquiables al Pirineu ha augmentat entre un 5% i un 70% a les cotes baixes, i entre un 4% i un 20% a les cotes mitjanes. Si només es té en compte la disponibilitat de neu natural, l'inici de la temporada d'esquí s'ha posposat entre 5 i 55 dies a les estacions situades a cotes baixes, i entre 5 i 30 dies a les mitjanes. Com a dia esquiable s'entén qualsevol que tingui com a mínim 30 centímetres de neu acumulats.
Pel que fa a la temperatura del Pirineu, aquesta ha augmentat un 30% més del que ho ha fet en general al planeta en els últims 50 anys. L'informe també destaca que en els últims 35 anys han desaparegut la meitat de les glaceres a la serralada, i que les 19 que queden estan en un procés evident de degradació.
Pel que fa a les precipitacions l'estudi alerta que s'han reduït en un 2,5% en els últims 50 anys, sobretot a l'estiu i a l'hivern.
Però no totes les conclusions de l'informe sobre el canvi climàtic són negatives. El fet que les onades de calor siguin més freqüents i les temperatures més suaus a la primavera i a la tardor, pot allargar la temporada turística al Pirineu, actualment molt concentrada en l'hivern i alguns dies d'estiu. Més enllà del turisme també hi pot haver oportunitats en l'agricultura ja que, segons aquest estudi, alguns pagesos ja estan aprofitant l'augment de la temperatura per cultivar pomes o per reintroduir a la serralada cultius com l'olivera o la vinya.