Des del servei d’informació i atenció a la dona del Pallars Sobirà s’ha organitzat una jornada sobre Lideratge i valors per la igualtat de gènere amb la idea de informar i sensibilitzar als tècnics d’administracions i institucions.

La idea és començar formant els tècnics d’institucions i administracions per tal que es doni exemple a la resta de la població. Aquesta primera formació es complementa amb 2 altres tallers més específics per tal d’aplicar les mesures d’igualtat.

La formació es considera una eina bàsica per tal d’acabar assolint la igualtat de gènere en tots els àmbits de la vida, tan professional com personal.

Parlen al vídeo: ANNA RUBIO, SIAD PALLARS SOBIRÀ