L’associació Alba Jussà i Reintegra utilitzen les instal·lacions del Centre cívic Tarraquet, concretament la part de telecentre i la sala polivalent, per tal de poder realitzar diferents activitats amb els seus usuaris de la comarca. Les 2 entitats fan cursos i tallers enfocats a millorar les competències dels seus usuaris i el fet de poder disposar d’equipaments municipals els ajuda a ampliar la ventall d’activitats que realitzen, ja que no queden només supeditats als seus locals.

L’ús que en fan aquestes associacions és un exemple de les possibilitats que ofereix l’equipament i des del consistori es valora molt positivament que les entitats siguin dinàmiques i facin ús del centre cívic i telecentre.

Precisament des del Centre cívic Tarraquet es considera bàsic que entitats com Alba Jussà i Reintegra puguin oferir una programació de cursos i tallers variada que beneficiï als seus usuaris.

Parlen al vídeo: MARIA HELENA VICENTE, RESPONSABLE ALBAJUSSÀ - MIREIA BADIA, TÈCNICA REINTEGRA PALLARS JUSSÀ - MARIA PILAR CASES, REGIDORA CULTURA I EDUCACIÓ TREMP

el Pirineu avui