Per tal de promoure la lectura entre els més joves, des de la Biblioteca Maria Barbal i l’Institut de Tremp van iniciar fa un temps una activitat on són els mateixos alumnes qui recomana llibres a altres joves i al professorat a través d’una parada de la biblioteca que s’ubica un cop al mes al vestíbul de l’institut.

Els alumnes de 4t d’ESO han visitat la biblioteca i se’ls ha explicat com han d’organitzar l’activitat. També se’ls ha preguntat pels seus gustos i els dels companys i han descobert temàtiques que els interessen i que desconeixen.

El fet que siguin els propis alumnes qui fa l’activitat també ajuda a que vetllin per despertar l’interès dels companys per la lectura i així els fan participar en l’activitat on ells estan implicats.

Parlen al vídeo: CARMEN SOLANA, PROFESSORA DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ - LAURA FUSES, DIRECTORA BIBLIOTECA MARIA BARBAL

El Pirineu avui