La Diputació de Lleida destinarà més d’1,37 milions d’euros a subvencionar als ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades per tal que puguin mantenir i arreglar camins i carreteres locals. Tal com ha indicat l’ens en un comunicat, la quantia a percebre pels ens beneficiaris estarà formada per un import fix de 5.298 euros per Ajuntament i de 2.000 euros per EMD. A aquesta caldrà afegir un import variable de 10 euros per quilòmetre quadrat de superfície del terme municipal en el cas dels ajuntaments. Aquestes subvencions, que tenen la finalitat d’ajudar a finançar les actuacions realitzades per millorar l’estat dels camins de titularitat municipal, han estat aprovades aquest dilluns per la Junta de Govern de la Diputació de Lleida. En aquesta anualitat s’han atès les 269 sol·licituds rebudes per part d’ajuntaments i EMD de les demaracions de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. Cal recordar que aquests darreres mesos, molts ajuntaments i Consells Comarcals de l’Alt Pirineu, han reclamat més ajudes als ens supramunicipals, per tal de poder fer front als desperfectes causats per les intenses nevades i pluges de l’hivern i primavera, que en alguns casos han causat esllavissades, provocant víctimes mortals i deixant nuclis incomunicats durant dies i fins i tot mesos.

El Pirineu avui