El sector de l’hostaleria i el turisme rural de l’Alt Pirineu ha viscut un estiu força desigual. Així, a Cerdanya l’ocupació hotelera durant el mes d’agost s’ha situat al voltant del 75%, una xifra lleugerament inferior a la del mateix mes de l’any passat, que va ser del 80%. La baixada s’ha notat especialment a final de mes, tot i que la bona ocupació del pont de l’11 de setembre ha ajudat una mica a pal·liar la caiguda. A l’Alt Urgell, mentrestant, els establiments hotelers han viscut una baixada propera al 10%, especialment de turisme espanyol. En canvi, el turisme estranger, que representa un 10% del total, s’ha aconseguit mantenir.

Al Pallars Jussà, mentrestant, l’ocupació turística ha estat força alta, tot i que no s’ha assolit el 90%. Així, les cases de turisme rural de la comarca s’han omplert al 70% el mes de juliol i entre el 80 i 85% a l’agost. A l’Alta Ribagorça, mentrestant, l’ocupació hotelera s’ha situat entre el 85 i el 90%, unes xifres similars a les de l’any passat.

Parlen al vídeo: MIQUEL ÀNGEL SÀNCHEZ, PRES. ASSOC. HOTELERS ALT URGELL

El Pirineu avui