Aquest dimecres ha començat també el curs per als alumnes de la 46a promoció de sergents de l’escala de Suboficials i per a la 29a promoció del Cos de Músiques Militars a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn.
L’acte ha comptat amb la presència de nombroses autoritats civils i militars i a banda de donar la benvinguda als alumnes també se’ls ha exposat el desenvolupament del pla d’estudis que fins a desembre cursaran a l’acadèmia de Talarn i després seguiran a les acadèmies de la seva especialització.
El curs comptarà amb 530 alumnes, dels quals 29 són dones. De al promoció del cos general de l’exèrcit de terra, 100 han entrat per accés directe, mentre que 400 són promoció interna. Del total d’alumnes, 30 són els que pertanyen a la promoció del cos de músiques militars.

El Pirineu avui