L’Ajuntament de Guils de Cerdanya traurà a licitació les obres de construcció de la segona fase de la portada d’aigua potable a Sant Martí. La part baixa del barri va néixer els anys setanta i es va desenvolupar i créixer sense portada d’aigües. Això vol dir que les cases d’aquesta àmplia zona urbanitzada s’abasteixen, principalment, de pous comunitaris.
Per posar fi a aquesta situació, l'estiu del 2016 l'equip de govern va iniciar els treballs per portar la xarxa d'aigua a una vintena d'habitatges d'aquesta zona i ara s'ha proposat continuar amb aquest projecte i engegar-ne la segona fase.
Un cop estigui acabada en la seva totalitat, la portada d'aigua beneficiarà un centenar famílies. El cost total de l’obra és de 63000 euros i l'ajuntament l'executarà per trams.
Les obres consistiran en l’obertura de rasa en diferents terrenys i acabats de paviment: formigó, asfalt, llamborda i terra. En cada un d’aquests terrenys s’haurà de preveure la reposició i també la retirada de la possible runa a abocador autoritzat. La rasa tindrà una fondària màxima de 80 cm i caldrà subministrar i col·locar una canonada de polietilè, protegida amb sorra.

El Pirineu avui