El museu d’Isona i Conca Dellà cada estiu organitza activitats per divulgar el patrimoni paleontològic i històric de la zona. I algunes d’aquestes activitats estan força enfocades al públic infantil, ja que es busca que a través del joc i el lleure coneguin el territori que els envolta.

Un dels exemples és la tradicional Dinogresca que es fa cada any a finals d’agost i que les setmanes prèvies compta amb tallers relacionats amb el tema dels dinosaures.

A banda però de les activitats infantils, durant l’estiu s’aprofita el bon temps i l’afluència de visitants per organitzar visites guiades periòdiques a diferents equipaments patrimonials del municipi.

Parlen al vídeo: FRANCINA PUBILL, MUSEU ISONA I CONCA DELLÀ

El Pirineu avui