La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona ha obert la convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de plans de millora per la competitivitat del sector turístic al marc del Programa de Competitivitat Turística. Aquest programa està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de la Unió Europea i està destinat a Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim especial de treballadors autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Girona.

El programa té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat del sector turístic mitjançant la realització de diagnosis individualitzats i informes de recomanacions de millora per tal que les empreses adoptin mesures i solucions que els permetin fer un pas endavant en la seva competitivitat.

Tota la informació pel que fa a aquesta convocatòria es pot consultar a través de www.cambragirona.cat, on es pot descarregar també la sol·licitud de participació. El termini per a la presentació finalitzarà el 15 de març de 2019 o bé fins a esgotar pressupost.

El Pirineu avui