El Consell Comarcal de Cerdanya s’ha acollit novament a la subvenció per a la contractació en pràctiques remunerades per a 4 joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil.
Aquesta iniciativa consisteix en contractar en pràctiques a un jove amb formació superior, actualment a l’atur i beneficiari del programa, durant 6 mesos i en jornada completa. L’objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
Les quatre places s’oferiran en diferents àrees de l'ens cerdà.
El termini per presentar la sol·licitud per a participar en el procés de selecció finalitza el 5 d’octubre de 2018.
Les bases de la convocatòria i tots els detalls es poden trobar al tauler d’anuncis de la seva pàgina web www.cerdanya.cat.

El Pirineu avui