El Consell Comarcal de Cerdanya ha publicat l’informe de resultats dels tallers temàtics participatius sobre energia, patrimoni natural i residus celebrats el passat mes de juny i que s’emmarquen dins del Pla sectorial de medi ambient de Cerdanya.
L’informe, que es pot consultar al web del Consell, analitza els punts febles i forts de cada una de les temàtiques treballades als tallers, energia, patrimoni natural i residus, al mateix temps que proposa un seguit d'accions per millorar-los.
Entre altres resultats, en matèria d’energia des dels tallers realitzats es proposa no només potenciar la mobilitat elèctrica i promoure un canvi d’hàbits de desplaçaments sinó també impulsar bonificacions fiscals per avançar en l’eficiència energètica, millorar la deixalleria o crear una agència de l’energia prenent de referència les d’Osona o el Ripollès.
Pel que fa a patrimoni natural es proposa que el consell lideri la conservació i promoció de la xarxa comarcal de senders. També es planteja fer accessibles a tothom determinats espais del medi natural , valorar si és necessari regular o limitar l’accés a zones vulnerables o posicionar el territori establint una marca Cerdanya a l’entorn dels valors de natura, salut i sostenibilitat vinculada al clúster del Sol dels Pirineus.
En l'apartat de residus, s’ha proposat la realització d’un estudi per determinar la recollida selectiva porta a porta com el sistema més adient per tal d’implantar-lo a la comarca, millorar la disposició de contenidors i crear illes de reciclatge, promoure un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, implantar l’autocompostatge o realitzar campanyes periòdiques de sensibilització ambiental.
Un cop recollida la opinió del territori, el pla servirà per determinar el marc d’actuació per millorar la valorització del patrimoni natural, contribuir a la mitigació/adaptació al canvi climàtic i incidir en una millor gestió dels residus, tot potenciant l’ocupació laboral en aquests àmbits.

El Pirineu avui