L’Ajuntament de la Seu d’Urgell insonoritzarà la quarta planta de la Biblioteca Sant Agustí, on hi ha la sala polivalent. Es tracta d’un espai on s’hi realitzen nombroses presentacions literàries i altres activitats, com ara el Club de Lectura. Tot i això, no hi ha cap separació física amb la tercera planta, on hi ha un espai de consulta i estudi. Això tradicionalment ha generat les queixes dels usuaris pel soroll que es genera a la quarta planta.

Tot plegat comportarà una inversió de 16.000 euros. A banda, també es vol substituir la moqueta existent per un paviment de rajola, linòleum o un altre material que sigui fàcil de netejar i que alhora sigui fonoreductor. A més, el projecte també preveu la col·locació d’unes cortines per poder mitigar la llum directa i la calor que entren per la façana oest, que és totalment de vidre.

Parlen al vídeo: LOURDES ESTEVE, DIRECTORA BIBLIOTECA

El Pirineu avui