L’Associació d’Amics de la Vall de Caboet segueix fent passos per convertir l’església de Sant Serni de Cabó en un centre d’interpretació. En aquest espai hi conflueix un doble interès, més enllà del que té el temple com a tal. D’una banda, el fet que s’hi pot trobar la única exposició permanent sobre el llinatge dels Caboet, una de les famílies feudals més importants del territori, i cabdal per a la història d’Andorra. De l’altra l’exposició del facsímil dels greuges de Guitard Isarn, un dels documents més antic en llengua catalana, escrit a les darreries del segle XI.

Justament en relació als primers textos en llengua catalana, un dels projectes que voldria impulsar l’Associació és la creació d’una xarxa amb altres indrets on tembé disposen de documents d’aquestes característiques.

Pel que fa a la potenciació de Sant Serni com a centre d’interpretació dels Caboet, des de l’Associació també han dut a terme enguany la traducció dels plafons al castellà, el francès i l’anglès.

Parlen al vídeo: MONTSE RIU, MEMBRE ASSOCIACIÓ AMICS VALL CABOET

El Pirineu avui